• Az érmihályfalvi Bernáth család a 19. század elején építette a manzárdtetős, klasszicizáló barokk kastélyt. A Bujanovics család az 1850-es években szerezte meg a birtokot és az udvarházat, majd a második világháború után a katonasághoz került, végül 1968-tól a kisváros egészségügyi intézménye költözött bele. Ekkor épült rá az emelet, amely megváltoztatta az épület jellegét. 

  • A máramarosi sóbányák közül a rónaszékit művelik a legrégibb idők óta. A XV. században az itteni sóaknák Erdély egyik legnevezetesebb családjának, az Apafiaknak a birtokában voltak, akik azért, hogy külső támadások esetén az ott dolgozóknak védelmet kapjanak, ide egy kastélyt építettettek.

  • Szabályos alaprajzú vár, oldalai 60 x 40 m hosszúak. Mind a négy sarkában egy-egy 450-os szögben elfordított négyzetes torony (kb. 7x7 m). A tornyok két külső sarkát támpillérek erősítik. A négy torony közül jelenleg már csak a nyugatinak csekély alapfala látható. 

  • A hadadi Wesselényi család kékesi birtoklásának a 18. század derekától van bizonyítéka, 1753-ban ugyanis Mária Terézia megerősítette br. Wesselényi (IV.) István közép-szolnoki főispánt a birtokában. A kastély a fent említett ispán özvegyének, br. Daniel Polixénának (1720-1775), a „Magyar Minervának” megrendelésére készült 1761-ben.

  • A 19. században épült. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. Különlegességnek számít a kúria udvarán található hársfa, amely becslések szerint 400 éves lehet.

  • A komlódi kastélyépíttetése br. Wesselényi (IV.) Istvánhoz és feleségéhez, br. Daniel Polixénához kötődik, és mint a homlokzaton elhelyezett emléktábla tanusítja, 1756-ra készült el, faragványai három évtizeddel későbbiek, 1786-ból valók.

  • Eklektikus stílusú épület a 19. századból. A második világháború után hosszú ideig óvoda működött benne, majd üresen maradt és igen rossz állapotba került. A rendszerváltás után a család visszakapta az ingatlant. 

     

  • Csiha Kálmán, néhai erdélyi református püspök szülői házát 1922-1924 között építették. Az Érsemjénhez tartozó barantói ház és birtok eredeti formájában ma is látható, rendszerváltás után lett ismét a Csiha család tulajdona. Az épületet felújították. Új résszel bővítették, amelynek bejárata a bal oldali szárnyon található.