• Csiha Kálmán, néhai erdélyi református püspök szülői házát 1922-1924 között építették. Az Érsemjénhez tartozó barantói ház és birtok eredeti formájában ma is látható, rendszerváltás után lett ismét a Csiha család tulajdona. Az épületet felújították. Új résszel bővítették, amelynek bejárata a bal oldali szárnyon található.

  • A kastély az Olt jobb oldali teraszán található, a 20. századig birtokolta a Nemes család. A település közepén, a hajdani impozáns park közepén emelkedett a kastély és az azt körülvevő melléképületek.

  • A mára romos kúria alaprajza, díszítése és tömegformálása a XIX. század második felének stílusát képviseli, a mai formáját azonban sok háromszéki társához hasonlóan egy korábbi épület bővítésével nyerte el. A telekre vezető rézsűsen kialakított bejáratból ma már csak a falazott kapulábak állnak.

  • A kastély legjelentősebb tulajdonosa br. Szentkereszty György (1840-1932) volt, aki 1891-1898 között Hunyad vármegye főispáni tisztségét látta el, majd vajdahunyadi, később dévai országgyűlési képviselő lett.

  • A bükkösi jószág a magyargyerőmonostori Kemények ősi birtokai közé tartozott, a XVII. század első felében már udvarházuk állt itt. A ma is álló árkádos új kastély egy kis dombra épült, ezért a munkálatok során figyelembe vették a terepviszonyokat, azaz az épület azt a látszatot kelti, mintha felkúszna a dombra.

  • A kúria a XIX. század második felében épült. Béldi Gergely gróf lakhelyeként szolgált, és abban az időben Béldi kastélyként ismerték. Az államosítás után a helyi katonai bizottság székhelye lett, majd 1968-tól a Városi Múzeum működik benne.  

     

  • A kastélyt belső díszítése, az egységes ikonográfiái, valamint a jól megőrződött falkép-sorozatok teszik a Székelyföldön egyedülállóvá. A falképek két csoportba sorolhatók, a háborús ihletésű képek „a zordon vadság" jegyében készültek, a másik csoport képei a béke szigetét idézik, a „nyíltságot" és „barátságot" illusztrálják.

  • Az épület jellegzetessége a portikusz feletti, beüvegezett bádogsisak. Háromszéken ez az egyetlen kúria, amelynek a hagymakupolája megmaradt. Értékes épületrész a megmaradt keleti rész boltíves helyisége, amely ma tanítói lakás, illetve az északi szárnyon megmaradt eredeti ablakkeretek. Az épületet 1945 után államosították, ma magyar nyelvű 1-4 osztályos iskolának és óvodának ad helyet.