• A Pataky család a XIX. században, vásárlás útján jutott désfalvi birtokához. A neobarokk stílusjegyeket viselő kúria eredetileg a XIX. században épült.

  • Az új, emeletes épület egy korábbi, sövényből font, tapasztott falú, tornácos, földszintes udvarház helyén épült 1639–1641 között. Tervezője és a munkálatok felügyelője a gyulafehérvári és a sárospataki fejedelemi építkezéseknél is tevékenykedő Fundáló Mátyás gyulafehérvári mester. Az építész mellett név szerint ismerjük az itt dolgozó, besztercei származású Kőműves Simon és Kőműves János nevű kőművesmestereket is.

  • A kastélyt valószínűleg a XIX. század végén építette fel lovag hetei Bakó Ferenc, akitől később megvásárolta Teleki. Eklektikus stílusban épült, az egyenletes épület alaprajza L alakú, 22 és 16 méteres épületszárnyakkal. A kastély legdíszesebb része a hosszabbik szárnyat lezáró főbejárat.

  • A kastély az 1848–49-es forradalomban nagyon megrongálódott udvarház felújításából született, amelyet 1859 előtt kezdték újjáépíteni, az új tulajdonos, br. Bánffy Albert megrendelésére. Mivel a Bánffy Ádám féle átépítés során az egykori alapfalakat alig változtatták meg, a leltárakat és a jelenlegi alaprajzot összehasonlítva meg tudjuk határozni, milyen volt a kastély térbeosztása a 19. század elején.

  • A kúriát Papszász Lajos építtette a 19. század elején klasszicista stílusban. A második világháborút követően itt működtek a mezőgazdasági termelő szövetkezet irodái, a 90-es években pedig bálteremként használták. Napjainkban a székelyhídi önkormányzat tulajdonában áll, üresen, állaga folyamatosan romlik. 

  • A kúria épülésének idejét a klasszicista épület elé ugró tornác oromzatán egykor, a kör alakú nyílás köré rendezett felirat jelezte: Építette: BJ. SzJ. 1866. A birtok az ortodox egyház tulajdonába került, aki parókiát alakított ki itt, és a felirat helyét felújítási munkák során ortodox kereszt foglalta el. A faluban jellegzetes nagyobb méretű udvarházak stílusától teljesen eltér a Böjthe-Cseke kúria.

  • A téglalap alapú épület merőleges az utcára, és kőből és téglából épült. Öt helyiségből és egy tornácból áll.

  • A falu és a birtok több tulajdonos után 1610-ben, házasság révén került a Hallerek tulajdonába és maradt is több mint 300 éven keresztül. Jelenlegi formáját a kastély a XVIII. században nyerhette el a régebbi udvarház átalakítása nyomán. Az örökös, Haller Ilona visszakapta az épületet, 2007-ben pedig egy marosvásáhelyi vállalkozónak adta el, aki négy év alatt teljesen felújította. Jelenleg kastélyszálló működik benne.