• A téglalap alapú épület merőleges az utcára, és kőből és téglából épült. Öt helyiségből és egy tornácból áll.

  • Itt született Mikes Kelemen, ezt állítólag egy felirat is bizonyítja, amely a 20. század eleji átalakítások során került elő. Az épület valóban az ő tulajdonában állt, birtokainak elkobzása után a Szentkereszty családhoz került. A kastély a mai formáját 1903-ban nyerte el, báró Szentkereszty Zsigmond átalakításai során.

  • A Csernovics-kastély bal oldali, kéttornyú szárnyát egy XVIII. századi épület felhasználásával a XIX. század első felében építették, a jobb oldali szárnyat Ybl Miklós tervei alapján 1862 és1886 között. 1862-től a Károlyi család tulajdona volt. Kertjében korabeli melegházak, úszómedence találhatók.

  • A település látványossága az 1834-ben klasszicista stílusban épült kastély, amely egykori tulajdonosa, báró Solymossy László után Solymossy-kastélyként él a köztudatban. Az épületet egy hat hektáros park, arborétum veszi körül. Sajnos az épület nem látogatható, ugyanis abban pszichiátria működik, Arad egész területéről érkeznek ide mentális betegségekben szenvedők.

  • Sárközújlak barokkos kastélyát 1760-1764 között építette Vécsey István (1764-1802) császári királyi altábornagy. A XX. század végéig fiú ágon öröklődik, majd amikor 1898-ban Vécsey Paulina házasságra lép Sztáray Sándorral, a kastély Sztáray birtok lesz. Így a jelenlegi örökös, Sztáray Mihály harcol az ingatlan visszaszerzéséért.

  • Az eredetileg nyári rezidenciául szolgáló udvarházat a XIX. század végén alakították át jelenlegi historizáló stílusjegyeket hordozó formájába. Palmer Kálmán (1894) különösen szép parkjára és a családi könyvtárra hívja fel a figyelmet, amelyet a Teleki család tagjainak műveiből állítottak össze.

  • A kúria a Damokos-Cseh kúriával átellenben fekszik. Ugyanezen a telken az úthoz közelebb, a kőkerítéssel párhuzamosan egykor állt még egy udvarház, aminek faragott köveiből többet átmentettek a mostani kúriába. A klasszicista stílusjegyeket viselő portikusz timpanonját négy vaskos oszlop tartja.

  • A kúria többszöri átalakítás során nyerte el mai formáját, amely a díszességének kárára történt. Először egy dupla fedéllel ellátott manzárdtetős rész készült el, ezt később bővítették egy északkeleti szárnnyal. A hátsó részéhez is toldottak egy modernebb épületrészt, ami idegen az eredetitől.