• Planimetria fațadei se caracterizează prin diversitate. Fațada principală este accentuată de un turn octogonal cu patru nivele. Turnul este prevăzut cu coronament și brâu de piatră cu ornamente bogate. Clădirea are o planimetrie orizontală.

  • Construirea castelului a fost comandat de către Boncza Miklós, socrul scriitorului Ady Endre, pentru mama lui Csinszka (Boncza Berta – nevasta lui Ady Endre). Castelul de azi însă nu mai amintește de clădirea fără etaj, cu bastioane de colț, deoarece Boncza Berta, deja nevasta pictorului Márffy Ödön, a vândut castelul scriitorului/politicianului Octavian Goga după Primul Război Mondial.

  • În urma reconstrucției din epoca baroc, edificiul și-a căpătat șarpanta în tip de mansardă cât și șirul de arcade curbate ale fațadei dinspre curtea interioară. În prezent, aripa de sud, pe care se afla poarta care dădea spre curte, deasupra căreia se afla turnul cu ceas, este în ruine. Din sec. al XIX-lea castelul a servit ca oficiu (tribunal, procuratură, închisoare, arhivă) sau chiar școală. Renovarea castelului este și azi în desfășurare. Incinta castelului găzduiește un muzeu dedicat armenilor din Transilvania.

  • Înainte de naționalizare, a ajuns în posesia familiei Vass, iar după un timp l-au numit moștenitor pe Liviu Teofil Somesan, persoană care a avut grijă de un membru mai în vârstă al familiei. În prezent, clădirea, restituiră familiei Vass și lui Teofil Somesan, este de vânzare.

  • Putem afla despre castelul lui Bethlen Lajos și parcul din jurul său numai din descrierile și desenele contemporane, deoarece din cauza devastărilor, în prezent numai cripta din grădină se mai poate vedea.

  • Cornișa și ancadramentele ferestrelor fațadei principale simetrice sunt marcate cu ornamente din tencuială bogat profilată – caracteristica locuințelor nobiliare secuiești de la începutul secolului trecut. Un element interesant al conacului îl reprezintă ansamblul peisagistic cu motive ornamentale vegetale, cu cadru din bambus, amplasate pe zidul interior al porticului și pe tavan.

  • Una dintre importantele clădiri ale familiei Mikes, conacul din Zagon, datează din sec. XVII, fapt atestat și grinda pe care se află inscripționată anul 1632 și monogramele proprietarilor B:M și E: D. Clădirea este considerată casa natală a lui Mikes Kelemen, fapt de asemenea atestat de o inscripție descoperită în timpul lucrărilor de modificare de la începutul sec. XX.


  • Conacul, construit din piatră și cărămidă, are șapte încăperi, având o suprafață totală de 340 metri pătrați. Elementul care accentuează clădirea este pridvorul delimitat de patru stâlpuri, aflat în partea de sud. Proprietarul actual a renovat întreaga clădire.